godło

 

Co nowego?

poprzednim miesiącu listopad 2018 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 44 1 2 3 4
week 45 5 6 7 8 9 10 11
week 46 12 13 14 15 16 17 18
week 47 19 20 21 22 23 24 25
week 48 26 27 28 29 30
Brak wydarzeń

Nasze sale

 

ARCHIWUM 2014/2015 - Krasnoludki

Standardy osiągnięć i umiejętności

Standardy osiągnięć i umiejętności

dzieci 3 – letnich

Poznawanie świata oraz siebie.Budowanie systemu własnej wiedzy dziecka

 • zna własne imię i nazwisko
 • zapamiętuje własny znaczek rozpoznawczy
 • orientuje się w pomieszczeniach przedszkola
 • reaguje na umowne znaki, sygnały dźwiękowe
 • wyraża w zabawach tematycznych treści zaczerpnięte z najbliższego otoczenia
 • rozróżnia i nazywa niektóre rośliny i zwierzęta z najbliższego otoczenia żyjące w naturalnym środowisku lub hodowane przez człowieka
 • rozróżnia i nazywa spożywane owoce i warzywa, poznaje ich smak
 • nazywa kilka najczęściej spotykane rośliny, rozpoznaje je po owocach, liściach, kwiatach
 • poznaje niektóre zwierzęta hodowlane i ich rolę w życiu człowieka
 • rozróżnia i nazywa niektóre zwierzęta żyjące w naturalnym środowisku
 • określa pogodę i typowe zjawiska atmosferyczne
 • nabywa swobody w samorzutnym wyrażaniu swoich myśli i przeżyć, w zadawaniu pytań
 • podejmuje próby wykonywania ćwiczeń oddechowych, słuchowych, artykulacyjnych
 • słucha krótkich opowiadań na bliskie dzieciom tematy, wierszy, tekstów inscenizowanych
 • wyróżnia i nazywa na ilustracjach znane przedmioty, osoby, zwierzęta oraz określa wykonywane przez nie czynności
 • określa położenie przedmiotów w przestrzeni (na, pod, za, obok, wysoko, nisko)
 • określa wielkość przedmiotów (duży, mały, gruby, cienki, długi, krótki)
 • określa ciężar przedmiotów (ciężki, lekki)
 • manipuluje figurami geometrycznymi przestrzennymi i płaskimi
 • próbuje klasyfikować przedmioty według cech jakościowych
 • porównuje liczebność zbiorów (dużo, mało, tyle samo), posługuje się liczebnikami – w zależności od możliwości

Aktywność w świecie konkretnym i symbolicznym.Umiejętności i działania 

 • wyraża spostrzeżenia i przeżywa w formach płaskich, półprzestrzennych i przestrzennych
 • buduje z klocków różnego typu, łączy kilka elementów w jedną całość
 • układa z elementów geometrycznych i tworzywa przyrodniczego
 • lepi z masy solnej, plasteliny, zlepia, spłaszcza, toczy, drąży otwory, łączy z tworzywem przyrodniczym
 • rozróżnia i nazywa podstawowe kolory
 • przyzwyczaja się do zachowania porządku, ostrożności i bezpieczeństwa w czasie jakiejkolwiek działalności
 • słucha krótkich piosenek śpiewanych przez nauczycielkę
 • spostrzega i określa zjawiska akustyczne w otoczeniu
 • powtarza za nauczycielką krótkie, rytmiczne teksty
 • próbuje śpiewać zbiorowo i indywidualnie krótkie piosenki
 • uczestniczy w zabawach rytmicznych przy akompaniamencie dowolnego instrumentu muzycznego – w formie opowieści ruchowej
 • korzysta ze sprzętu ogrodowego i z sali zgodnie z poznanymi zasadami bezpieczeństwa
 • przyjmuje prawidłową pozycję – w siadzie, staniu, chodzeniu, leżeniu na plecach
 • ustawia się w rozsypce, parach, rzędzie i kole
 • przekracza niskie i bezpieczne przeszkody
 • wchodzi i schodzi po powierzchni pochyłej
 • swobodnie biega w grupie bez potrącania się, hamuje bieg i zatrzymuje się na sygnał
 • chodzi na czworakach, toczy piłkę w parach, skacze obunóż w przód
 • rzuca w przód, na odległość, do celu
 • przyzwyczaja się do kulturalnego jedzenia, właściwie posługuje się łyżką i kubkiem
 • przyzwyczaja się do zmian w sposobie ubierania w zależności od pogody i temperatury
 • myje ręce z przestrzeganiem kolejnych etapów tej czynności
 • korzysta z toalety z pomocą nauczyciela
 • przestrzega zasady nieskorzystania z przedmiotów osobistego użytku należących do innych
 • próbuje samodzielnie ubrać się i rozebrać
 • mówi umiarkowanym głosem
 • próbuje opanowywać gwałtowne reakcje wywołane uporem, gniewem, lękiem

Stosunek do siebie i świata.Budowanie systemu wartości

 • poprawnie zachowuje się w stosunku do własnych rodziców i innych osób, przyprowadzających do przedszkola
 • wykorzystuje w domu zdobyte umiejętności samodzielnego ubierania się, mycia, jedzenia
 • dzieli się w przedszkolu przeżyciami z domu rodzinnego i opowiada rodzicom o wydarzeniach z życia przedszkola
 • zgodnie bawi się, nie zabiera zabawek innym, nie przeszkadza rówieśnikom podczas zabawy
 • uczestniczy w uroczystościach oraz zabawach organizowanych i samorzutnych
 • szanuje wytwory pracy kolegów
 • używa form grzecznościowych i uprzejmie zachowuje się w stosunku do innych
 • reaguje na wezwania i polecenia nauczycielki
 • odkłada swoje rzeczy, zabawki i prace na umówione miejsce

 

Przedszkole Nr 32 "CISOWIACZKI" w Gdyni
ul. Kcyńska 6, 81-005 Gdynia
telefon: 58 623 63 43