godło

 

Co nowego?

poprzednim miesiącu lipiec 2018 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 26 1
week 27 2 3 4 5 6 7 8
week 28 9 10 11 12 13 14 15
week 29 16 17 18 19 20 21 22
week 30 23 24 25 26 27 28 29
week 31 30 31
Brak wydarzeń

Nasze sale

 

Krasnoludki

 

Krasnoludki 

Idą do przedszkola KRASNOLUDKI, śmieją się im małe bródki.
Dużo wierszy znają, zabawki sprzątają, skaczą, tańczą i śpiewają.

W grupie naszej pracują - pani dyrektor Grażyna Z., zastępca dyrektora pani Beata Sz.oraz pani Iwona P. Naszym paniom nauczycielkom pomagają w pracy z dziećmi - pani Wioleta K. i Katarzyna T.

 

DRODZY RODZICE!

W maju postaramy się:

 • zintegrować się i dobrze bawić podczas wycieczki do Sali Zabaw w Rumi,
 • porozmawiać o książkach, rozumieć ich wpływ na życie człowieka,
 • przeliczać w zakresie 5,
 • segregować według określonych cech,
 • porównywać liczebność zbiorów poprzez porządkowanie i przeliczanie elementów,
 • badać kształt przedmiotów,
 • rozpoznawać i nazywać figury geometryczne,
 • rozwiązywać zagadki: obrazkowe, słuchowe,
 • poznać cechy charakterystyczne wiosennej łąki,
 • porozmawiać o motylach, biedronkach i żabkach,
 • ć przyrodę, tropić owady,
 • rozmawiać o emocjach, rozpoznawać i nazywać je,
 • zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczeń,
 • rozwijać sprawność fizyczną podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych,
 • utrwalać kolory,
 • wzbogacać zasób słownictwa,
 • rozwijać słuch muzyczny, śpiewać piosenki,
 • reagować na sygnały słowne i dźwiękowe
 • rozwijać aparat mowy podczas zabaw logopedycznych,
 • rozwijać umiejętności plastyczne, usprawniać pracę dłoni i nadgarstka.

Drodzy rodzice

W kwietniu postaramy się:

 • porozmawiać o zwierzętach w gospodarstwie wiejskim
 • rozumieć, że zwierzęta też mają uczucia
 • rozumieć potrzebę troski o środowisko
 • dowiedzieć się, dlaczego należy oszczędzać wodę
 • poznać legendy: Smok Wawelski, Złota Kaczka, król Popiel, Koziołek Matołek
 • dokonywać pomiaru długości, posługiwać się pojęciami: długi, krótki
 • segregować według kształtu i koloru
 • usprawniać pracę narządów mowy podczas ćwiczeń logopedycznych
 • rytmizować treść piosenki
 • układać proste historyjki obrazkowe, posługując się określeniami: najpierw, potem, na końcu
 • ćwiczyć równowagę podczas zabaw ruchowych
 • doskonalić koncentrację uwagi, pamięć
 • wypowiadać się na określony temat
 • argumentować swoje wybory
 • rozwiązywać zagadki słuchowe
 • zachowywać ustalone zasady grupowe dotyczące bezpieczeństwa i kultury zachowania się
 • aktywnie uczestniczyć w zajęciach umuzykalniających

Kochani Rodzice!

W marcu postaramy się:

 • rozwijać wyobraźnię podczas wykonywania prac plastycznych,
 • doprowadzać pracę do końca,
 • doceniać piękno przyrody, szukać pierwszych oznak wiosny,
 • poznać przysłowie: w marcu jak w garncu,
 • usprawniać pracę narządów mowy podczaszabaw logopedycznych i ortofonicznych,
 • wzbogacać zasób słownictwa,
 • wypowiadać się w sposób zrozumiały dla dzieci i dorosłych,
 • porównywać przedmioty i określać ich wielkość,
 • rozwiązywać zagadki słowne,
 • utrwalać kolory,
 • ćwiczyć koncentrację uwagi i rozwijać pamięć odroczoną,
 • zapamiętywać i odtwarzać układy wzorów,
 • przestrzegać ustalonych norm i zasad bezpieczeństwa podczas całego dnia pobytu w przedszkolu.

Kochani Rodzice!

W lutym obchodzimy urodziny Gdyni, dlatego pozmawiamy o naszym mieście, omówimy najbardziej charakterystyczne miejsca. Ponad to zajmiemy się naszymi zmysłami i ciałem, dowiemy się jak ważna jest higiena i dbanie o zdrowie. Porozmawiamy o rytmie dnia i nocy, a także poznamy przysługujące nam praw.

W lutym postaramy się:

 • samodzielnie radzić sobie w trudnych sytuacjach
 • przestrzegać ustalonych zasad
 • wypowiadać się na określony temat
 • wskazywać różnice i podobieństwa
 • posługiwać się określeniami dotyczącymi kierunków w przestrzeni
 • ślić prawą i lewą stronę
 • porównywać liczebność zbiorów – tyle samo, więcej, mniej
 • uczestniczyć w zabawach inscenizowanych
 • śpiewać, tańczyć i ćwiczyć, być gibkim i sprawnym
 • rysować, malować, wyklejać na różne tematy
 • poznać historię Gdyni
 • zapoznać z pojęciem : herb, logo
 • poznać zmysły i nasze ciało
 • rozpoznawać przedmioty i rośliny za pomocą zmysłów
 • rozumieć konieczność dbania o higienę i zdrowie
 • poznać nasze prawa

Drodzy rodzice!

           

            W styczniu porozmawiamy o trwającym w tym miesiącu karnawale, będziemy dostrzegać zmiany w przyrodzie zachodzące zimą i nie zapomnimy o naszych kochanych babciach i dziadkach.

Przygotujemy uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.

W styczniu postaramy się:

 • dostrzegać cechy charakterystyczne dla krajobrazu zimowego
 • rozwijać wyobraźnię podczas działalności plastycznej
 • kształtować sprawność manualną
 • aktywnie uczestniczyć w zabawach badawczych
 • słuchać ze zrozumieniem i wypowiadać się na określony temat
 • cierpliwie oczekiwać na swoją kolej
 • zapamiętywać treść wiersza
 • zapoznać się z pojęciami: karnawał, bal
 • układać ilustracje we właściwej kolejność
 • ć szacunkiem osoby starsze
 • przeliczać elementy zbiorów w zakresie 3 i więcej
 • posługiwać się pojęciami orientacji przestrzennej
 • aktywnie uczestniczyć w zajęciach umuzykalniających
 • rozwiązywać zagadki słowne
 • ćwiczyć aparat mowy i wymowy
 • zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas całego dnia pobytu w przedszkolu
 • pokonywać nieśmiałość podczas uroczystości przedszkolnych

                                           DRODZY RODZICE!

            Grudzień to przede wszystkim czas radosnego oczekiwania na Święta, kolorową choinkę, Mikołaja i naturalnie prezenty, dlatego w tym miesiącu nasze rozmowy, zabawy i prace będą dotyczyły Świętego Mikołaja i tradycji zbliżających się świąt. Będzie nam też bardzo miło bawić się na świątecznym spotkaniu 11 grudnia, na które jeszcze raz serdecznie zapraszamy!

W grudniu postaramy się:

 • dowiedzieć skąd pochodzi tradycja obdarowywania prezentami,
 • dowiedzieć się co to jest Wigilia i Tradycja,
 • formułować proste wypowiedzi zrozumiałe dla otoczenia,
 • wykonywać ćwiczenia ortofoniczne i usprawniać mięśnie narządów mowy,
 • ćwiczyć prawidłowe trzymanie kredki,
 • modelować proste kształty z masy solnej,
 • doskonalić liczenie w dostępnym zakresie,
 • używać określeń: mały, mniejszy, najmniejszy, duży, większy, największy,
 • porządkować przedmioty w sekwencji rosnącej i malejącej,
 • stosować określenia orientacji przestrzennej: na, pod, za, przed
 • rozróżniać natężenie dźwięku: cicho-głośno,
 • klasyfikować przedmioty według ich przeznaczenia
 • doskonalić sprawność manualną poprzez różne techniki plastyczne i konstrukcyjne,
 • rozwiązywać zagadki słowne i obrazkowe,
 • pokonywać nieśmiałość podczas występów na forum grupy,
 • czerpać radość ze wspólnej zabawy,
 • przestrzegać reguł i zasad bezpieczeństwa,
 • ćwiczyć samodzielność w czynnościach samoobsługowych i higienicznych,
 • obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie

Krasnoludek chociaż mały to i tak jest wspaniały. Do nauki i zabawy zawsze chętny i żwawy. Powiemy Wam w sekrecie, że w jesienny, listopadowy miesiąc każdy z nas postara się:

 • zaznajomić się z wiatrem jako zjawiskiem atmosferycznym,
 • nabywać umiejętność koordynacji słuchowo - ruchowej podczas zabaw przy muzyce,
 • zdobyć umiejętność oceny ilościowej: dużo – mało,
 • rozwijać umiejętności malowania farbami,
 • utrwalić symbole narodowe – flaga, godło
 • samodzielnie wykleić flagę w narodowych kolorach,
 • rozumieć znaczenie ubierania się odpowiednio do pogody,
 • zdobywać zręczności podczas zabaw ruchowych,
 • poznawać wybrane zwierzęta żyjące w naturalnym środowisku – wiewiórka, jeż,
 • poznać ptaka odlatujące do ciepłych krajów – bociana,
 • przełamać niechęć do niektórych potraw,
 • naśladować odgłosy przyrody,
 • wystukiwać rytm na instrumentach perkusyjnych,
 • wzbogacać doświadczenia estetyczne i twórcze,
 • ćwiczyć aparat mowy i wymowy
 • zachować zasady bezpieczeństwa podczas całego dnia pobytu w przedszkolu.

DRODZY RODZICE

                Nadszedł październik, i już miesiąc pobytu w przedszkolu za nami! Codziennie uczymy się czegoś nowego, ciekawego. Poznajemy zasady i umowy zwane Kodeksem Przedszkolaka i staramy się ich przestrzegać , żeby było bezpiecznie w każdej sytuacji.

            Poznaliśmy już jesienne dary sadu, a w tym miesiącu będziemy poznawać jesienne dary lasu, parku i ogrodu - przeliczać kasztany, żołędzie, liście, określać ich kształt i wielkość, pobawimy się w poszukiwanie kolorów jesieni. Wspólnie będziemy urządzać nasz Kącik przyrody.

            Poznamy również mieszkańców lasu i parku, m.in. jeża, wiewiórkę, niedźwiedzia i zastanowimy się jak przygotowują się do nadejścia kolejnej pory roku.

            Postaramy się też poznawać i nazywać różne zjawiska atmosferyczne - wiatr, deszcz, mgła, grad i spróbujemy zbadać jak powstają. Do określonej pogody będziemy starać się dobierać odpowiedni strój i obuwie, bo przecież codziennie przebywamy na powietrzu.

            Podziękujemy i złożymy życzenia naszym paniom ( i panom) w przedszkolu z okazji ich Święta - Dnia Edukacji Narodowej.

            A My również będziemy świętować i będzie to bardzo ważne święto - bo uroczyście zostaniemy pasowani przez Panią Dyrektor na Przedszkolaka! Już nie możemy się doczekać!!!

            W dalszym ciągu będziemy uczyć się samodzielności w zakresie samoobsługi, żeby sprawniej się ubierać i rozbierać, spożywać posiłki, porządkować zabawki, myć rączki i ząbki.

            W różnych zabawach, podczas czytania bajek, oglądania ilustracji będziemy doskonalić mowę i wymowę, koncentrację uwagi, słownik czynny i wzbogacać wiedzę.

            Poznamy nowe piosenki, wierszyki, zabawy taneczno - ruchowe, będziemy rozwijać wyobraźnię i sprawność manualną w różnych technikach plastycznych, a sprawność fizyczną i ruchową w czasie zabaw ruchowych i gimnastycznych w sali i w ogrodzie.

 

Życie w wodzie

Krasnoludki dowiedziały się, dlaczego należy dbać o czystość wody i ją oszczędzać, na zakończenie zajęć wykonały pracę przedstawiającą bogate życie w wodzie :-)

 

Ogłoszenie - wycieczka

Kochani Rodzice!

10 maja jedziemy na wycieczkę do sali zabaw „Let's fun” w Rumi ul. Morska 24A.

Wyjazd  8.30, powrót 11.30.

 

Spotkanie u małych krasnali

 

Poznajemy chustę animacyjną

 

Fasolowy obrazek

 

Ferie - odkrywamy świat

Kochani rodzice. Dzisiaj znowu bawiliśmy się z Kubusiami Puchatkami.

Zobaczcie na ich stronie co ciekawego odkrywaliśmy.

Pozdrawiamy gorąco w ten zimowy dzień :)

1. Czarodziejska winda

2. Zimowe zabawy z pianą (zobaczcie również nas w grupie Dinozaury)

 

 

Co u nas nowego ???

Jak chcecie zobaczyć jak się bawimy zapraszamy na link - Kubusie Puchatki. Tam jest fotoreportaż z naszych zmagań:

1. Nie ma śniegu? U nas jest/

2.Dzieła wykonane solą kuchenną.

3. Malowanie rosnącą farbką.

 

 

 

Miłego oglądania.

Nasza pierwsza choinka

 

Jesienny spacer

Z tym jesiennym wiatrem
tańczą sobie liście,
tańczą sobie tańczą
czerwone złociście.

Jesienna pogoda, wietrzyk wieje a my na spacerku. Dobrze jest wyjść nawet na jesienny spacer z naszymi paniami, zobaczcie nawet pani Beatka tańczy jak liść na wietrze.

 

Zabawy z Kubusiami Puchatkami

Nasi starsi koledzy zaprosili nas do wspólnej zabawy ruchowej a potem na niespodziankę z woreczkami. Zobaczcie sami.

 

 

Jarzynowa sałatka

....najpierw przynieśliśmy ugotowane warzywa, następnie p. Iwona pokazała nam jak ( bezpiecznie) kroić plastikowym nożykiem ziemniaki, marchewkę, pietruszkę, etc....no a potem ..z zapałem kroiliśmy nasze warzywa w drobną kosteczkę i naprawdę bardzo się staraliśmy. Musieliśmy pożyczyć od pań kucharek wielką miskę, żeby wszystko się super zmieściło. Oj trudno się mieszało żeby wszystko się pięknie połączyło...potrzeba było dużo siły, no i majonez i przyprawy. A na koniec - konsumpcja własnoręcznie przygotowanego drugiego śniadania...mniam. Było warto....:)

 

Nasze zabawy w ogrodzie

 

Owocowe obrazki

Wiemy, że owoce są pyszne i zdrowe, kolorowe i mają różne kształty, bo sami to sprawdziliśmy wzrokiem, dotykiem, węchem i smakiem. A nasze owocowe obrazy były przepyszne. Mniam!

 

Nasze pierwsze koło

 


 

Przedszkole Nr 32 "CISOWIACZKI" w Gdyni
ul. Kcyńska 6, 81-005 Gdynia
telefon: 58 623 63 43