godło

 

Co nowego?

poprzednim miesiącu sierpień 2018 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 31 1 2 3 4 5
week 32 6 7 8 9 10 11 12
week 33 13 14 15 16 17 18 19
week 34 20 21 22 23 24 25 26
week 35 27 28 29 30 31
Brak wydarzeń

Nasze sale

 

Kubusie Puchatki

 

Kubusie Puchatki 

Wesołe, figlarne Puchatki to niezłe gagatki.
Chętnie zaśpiewają, bajeczki poznają,
wszystkie smutne i wesołe dzieci do zabawy zapraszają.


Śpiewać, tańczyć i rysować oraz wierszyki recytować postarają się nauczyć - pani Marzena B.i pani Iwona W. Z naszymi paniami współpracują w grupie - pani Ewa D. 

W miesiącu maju postaramy się :

 • rozwiązywać zagadki słowne, obrazkowe, matematyczne,
 • prawidłowo wnioskować,
 • uzupełniać zdania na zasadzie przeciwieństw,
 • rozpoznawać ilustrację po odkrytym fragmencie,
 • interpretować treść ilustracji symbolicznymi,
 • skupiać uwagę na bodźcach słuchowych,
 • prawidłowo stosować czas przeszły opowiadając akcję utworu, układać kolejność ciągu zdarzeń,
 • dostrzegać pozytywne aspekty korzystania z książki jako źródła wiedzy,
 • dokonywać właściwego wyboru książki,
 • przeliczać i manipulować w zakresie 5 i więcej,
 • klasyfikować przedmioty według samodzielnie określonego kryterium,
 • porównywać zbiory poprzez porządkowanie i przeliczanie elementów,
 • sprawnie posługiwać się materiałem plastycznym,
 • zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń
 • stanąć na wysokości zadania podczas przyjęcia miłych gości podczas uroczystości

W kwietniu postaramy się :

 • rozpoznawać ilustrację po odkrytym fragmencie,
 • skupiać uwagę na bodźcu słuchowym,
 • porównywać ilustracje, wyszukuje różnice i podobieństwa,
 • skupiać uwagę na bodźcach słuchowych i wzrokowych,
 • wyrażać treść obrazków w komunikacji językowej i środkami pozajęzykowymi,
 • klasyfikować przedmioty według samodzielnego określonego kryterium,
 • przeliczać w zakresie 5 i więcej,
 • porównuje liczebność zbiorów poprzez porządkowanie i przeliczanie elementów,
 • utrwalać kolory,
 • sprawnie posługiwać się materiałem plastycznym,
 • usprawniać palce obu dłoni,
 • rozwiązywać zagadki matematyczne.
 • zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczeń,
 • sprawnie przebierać się do ćwiczeń gimnastycznych,
 • ćwiczyć bezpiecznie na sprzęcie gimnastycznym,
 • ćwiczyć technikę wycinania,
 • dokonywać operacji umysłowych – analiza, porównywanie, wnioskowanie,
 • dobierać elementy do ilustracji,
 • zapoznać z nowymi technikami plastycznymi,

W miesiącu marcu postaramy się :

 • rozwiązywać zagadki słowno – obrazkowe,
 • porównywać ilustracje, wyszukuje różnice i podobieństwa,
 • skupić uwagę na bodźcach słuchowych i wzrokowych,
 • wyrażać treść obrazków w komunikacji językowej i środkami pozajęzykowymi,
 • sprawnie przebierać się do ćwiczeń,
 • zachowywać ustalone zasady grupowe dotyczące bezpieczeństwa i kultury zachowania się,
 • rozwijać podstawowe funkcje spostrzegania i motoryki,
 • rozwijać koordynację ruchowo – wzrokowo – słuchową (integracja percepcyjno- motoryczna)
 • usprawniać motorykę dużą i małą (przechodzenie od ćwiczenia ruchów globalnych do precyzyjnych),
 • doskonalić koncentracji uwagi, pamięci, operacji myślowych, głównie umiejętności dokonywania analizy, syntezy i porównywania,
 • doskonalić prawidłową wymowę podczas wplatanych w tok zajęć ćwiczeń ortofonicznych,
 • prawidłowo trzymać i posługiwać się narzędziem ołówkiem, (regulowania siły nacisku – kontrolowania napięcia mięśniowego),
 • rytmizować treść wiersza,
 • dzielić słowa na sylaby.

W miesiącu lutym postaramy się :

 •            rozwiązywać zagadki słowne, obrazkowe, rysunkowe, wnioskować ,
 •       rozwijać wyobraźnię plastyczną, wzbogacać rysunek pod względem formy i treści – uzupełniać rysunek nauczycielki,
 •            uzasadniać własną wypowiedź,
 •            wyrażać treść bajki w komunikacji językowej i środkami pozajęzykowymi,
 •            rozwiązywać zagadki pantomimiczne,
 •            porównywać wielkość, przeliczać w zakresie 6 i więcej,
 •            wzbogacać słownik,
 •            rozwijać aparat mowy w ćwiczeniach ortofonicznych,
 •            ćwiczyć technikę wycinania, rozwijać umiejętności plastyczne,
 •            utrwalać kolory,
 •            ćwiczyć wyobraźnię plastyczną w działalności techniką collage
 •            rozpoznawać bajkę po czytanym fragmencie, prezentowanym rekwizycie, zilustrowanej scence
 •            zapamiętywać i odtwarzać układy wzorów,
 •            pokonywać labirynt z pamięci, zawiązanymi oczami,
 •            miło spędzać ferie w przedszkolu, współdziałać w zespole,
 •            przestrzegać ustalonych norm i zasad bezpieczeństwa podczas całego dnia pobytu w przedszkolu.

w miesiącu styczniu postaramy się:

 

 • dostrzegać urok, charakterystyczne cechy krajobrazu zimowego,
 • zrozumieć przyczyny i zależności zachodzące w przyrodzie wraz ze zmianą pór roku,
 • dokonywać operacji umysłowych – wnioskowanie, analiza, porównywanie,
 • dobierać elementy do ilustracji,
 • dostrzegać kulę i koło w otoczeniu,
 • rozwiązywać zagadki o tematyce zimowej,
 • ćwiczyć technikę wycinania,
 • prawidłowo trzymać nożyczki,
 • poznać liczebniki porządkowe,
 • przeliczać elementy w zakresie 5 i więcej,
 • czerpać radość z działalności plastycznej,
 • wyrażać doznania estetyczne, których dostrzega w świecie przyrody,
 • wyróżniać i poprawnie nazywać figurę płaską i przestrzenną – kula, koło
 • poprawnie stosować określenia wielkości,
 • spokojnie oczekiwać na swój udział w zabawie,
 • wykazywać się twórczą inwencją ruchową,
 • akceptować propozycje innych,
 • reagować na sygnały słowne i dźwiękowe,
 • aktywnie uczestniczyć w zajęciach umuzykalniających.

W grudniu postaramy się :

 • słuchać ze zrozumieniem, oceniać własne postępowanie,
 • zapamiętywać fragmenty wiersza,
 • rozpoznawać zmysłem dotyku,
 • przeliczać w zakresie 5 i więcej,
 • rozpoznawać, nazywać kolory,
 • ćwiczyć sprawność manualną,
 • wycinać nożyczkami,
 • aktywnie uczestniczyć w zajęciach umuzykalniających,
 • dokonywać samooceny,
 • zapamiętywać szczegóły opowiadania,
 • klasyfikować według jednej cechy,
 • sprawnie przebierać się w strój gimnastyczny,
 • ćwiczyć pamięć odroczoną – przypominać sobie fragmenty opowiadania czytane wcześniej.
 • doskonalić umiejętności językowe,
 • rozwiązywać łamigłówki obrazkowe, dobiera je do fragmentów opowiadania,
 • przygotowywać się do Świąt Bożego Narodzenia
 • bawić się z rodzicami.  

W listopadzie postaramy się:

 • posługiwać się liczebnikami porządkowymi
 • klasyfikować według cech jakościowych
 • przeliczyć 5 przedmiotów lub więcej
 • grupować i porządkować przedmioty określając słownie przyjęte kryteria
 • wiedzieć, że kraj w którym mieszkamy to Polska
 • rozpoznawać symbole narodowe – barwy, godło
 • powtarzać rytm śpiewanej piosenki
 • wykonywać ćwiczenia emisyjne na podstawie piosenki
 • powtarzać za nauczycielem wybrane fragmenty piosenki
 • kolorować według wzoru
 • uwzględniać w wypowiedziach kolejność zdarzeń, zależności przyczynowo – skutkowe
 • składać obrazek z części
 • bawić się rymem i rytmem słów
 • recytować wiersze indywidualnie i w grupie
 • wypowiadać się spontanicznie na określony temat
 • wyrażać swoje myśli, opowiadać o uczuciach
 • dostrzegać w krajobrazie zmiany charakterystyczne dla jesieni
 • dorysowywać brakujące części
 • zdobywać nowe doświadczenia plastyczne – papieroplastyka
 • aktywnie uczestniczyć w zabawach badawczych
 • rysować po wyznaczonych liniach opisuje słownie obraz lub ilustrację
 • wykonywać ćwiczenia ortofoniczne

W tym jesiennym miesiącu każdy z nas:

 • wypowiada się na temat określony
 • słucha ze zrozumieniem,
 • odpowiada na zadawane pytania w sposób logiczny,
 • przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w łazience
 • układa obrazki według kolejności
 • przelicza w zakresie 5
 • inscenizuje ruchem opowieść nauczyciela
 • zna wygląd, nazwy i przeznaczenie przyborów toaletowych;
 • dorysowuje brakujący element w rysunku – włosie szczotki;
 • tworzy rysunek techniką łączenia kropek;
 • wypełnia kontur obrazka kredką;
 • stempluje palcem;
 • grupuje, klasyfikuje przybory toaletowe według przeznaczenia,
 • rysuje po śladzie, dorysowuje linie pionowe,
 • maluje, stempluje palcem – przybory toaletowe
 • rozwiązuje zagadki słowne
 • próbuje tworzyć skojarzenia – pasta – szczoteczka do zębów, kubek, woda – kran, mydło, ręcznik, itp
 • rozwiązuje zagadki słowne, obrazkowe
 • zna zasady zachowania się w ciągu komunikacyjnym
 • zapamiętuje słowa piosenki
 • prawidłowo dobiera kolory
 • sprawnie przebiera się do ćwiczeń
 • wykazuje się aktywnością fizyczną, inicjatywą, fantazją
 • odtwarza czynności i zjawiska bazując na własnej wiedzy, spostrzegawczości
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczeń
 • wystukuje prosty rytm
 • podejmuje próbę dzielenia słowa na sylaby
 • umie opisać grzyby, podaje ich charakterystyczne cechy (borowik, muchomor)
 • podejmuje zabawy z instrumentami perkusyjnymi
 • próbuje tworzyć zbiory według określonej cechy – jadalne, trujące
 • porównuje wielkości
 • dobrze się bawi i zdobywa coraz to nowszą wiedze

 

Dzień czekolady

Dzień czekolady to słodki dzień. Zaczęliśmy od ukręcenia ciasta na kuleczki, potem rozpuszczaliśmy czekolade no, dalej opowiadać nie będziemy bo zjedliśmy wszystko. Zobaczcie sami jak to wyglądało. Poprosimy o jeszcze.

 

W Muzeum Motoryzacji

W Muzeum Motoryzacji oglądaliśmy stare, zabytkowe samochody i motocykle. Było ciekawie.

 

Przed świętami u Kubusiów

Przed świętami mieliśmy dużo pracy a zarazem zabawy. Było też poważnie gdzy przygotowywaliśmy wielkanocny koszyczek, aby ksiądź Karol nam poświęcił znajdujące się tam potrawy.

 

U nas zabawa z królową nauk

Matematyka nie musi byc trudna i nudna. Dziękujemy tacie Karola za piekną pomoc naukową :)

 

Światowy Dzień Morza

Dzisiaj były zabawy i morskie opowieści. Zobaczcie jak się bawiliśmy :)

 

Szalony dzień u Kubusiów

Szalony dzień - małych kobiet i mężczyzn. Dużo nie będziemy opowiadać, zobaczcie sami jakie z nas damy i przystojniaki :)

 

A może pizza ?

Oczywiście pizza i to przygotowana przez nas samych, no z małą pomocą Pana Michała, właściciela "Ognistego pieca". Było pracowicie i baaaaardzo pysznie.

 

Czerwony dzień u Kubusiów

Jak czerwony dzień to znaczy, ze wszyscy przyszliśmy ubrani własnie na ten kolor i wszystkie zabawy dydaktyczne, ruchowe i dowolne miały w sobie coś czerwonego. Rodzicom bardzo dziękujemy za przygotowanie galaretek oczywiście czerwonych z niespodzianką.Zobaczcie sami.

 

Czarodziejska winda

Ferie to dla nas czas zabawy w okdrywanie świata, magicznego świata. Dzisiaj za pomocą oleju i wody przenosiliśmy kolorowe kuleczki raz w dół a raz w górę. Dlaczego tak się dzieje ??? A dlaczego woda nie wyleci z odwróconego do góry nogami pojemnika ??? Dlaczego wkładając wykałaczkę też nie wyleci ?? My już to wiemy.

 

Tłusty czwartek

Ozdabiamy nasze pączki na tłusty czwartek. Wyglądają smakowicie, sami przyznajcie.

 

Zimowe zabawy z pianą

Dzisiaj kolejna zabawa w poznawanie świata. Tym razem pani zabrała nas na podwórko, gdzie wspólnymi siłami robiliśmy piankowego potwora strzelającego w niebo. Jak się to robi ?? Całkiem prosto - wystarczy soda, kwasek cytrynowy, mydło w płynie i woda i zabawa gotowa. Zobaczcie też zdjęcia w grupye Dinozaury - tam pokazany jest efekt naszych zabaw.

 

Zabawy z balonami

Dzisiaj bawiliśmy się razem z grupą Krasnoludki w odkrywanie naszego małego świata. Celem było nadmuchanie balonu - bez dmuchania. Wszystkim się udało i była fajna zabawa. Co jest potrzebne, żeby nadmuchać balon ? Powiemy Wam w sekrecie ale w domu :)

 

Przygotowania i Wigilia w naszej grupie

W tym roku przygotowywaliśmy dla wszystkich dzieci z przedszkola kluski z makiem. Całkiem sprawnie nam poszło. Po wykonaniu wszystkip prac w odświętnych ubraniach i nastrojach zasiedliśmy do pięknie przygotowanego stołu.

 

 

Nie ma śniegu ? U nas jest.

Nie ma śniegu w zimę ? Ależ jest i to wyczarowany przez Krasnoludki i Kubusie. Zobaczcie sami jak czarujemy :)

 

Dzieła wykonane solą kuchenną

Czy można prace plastyczne wykonywać przy pomocy soli ? My i Krasnoludki wiemy, ze tak. Właśnie to robimy. Zobaczcie sami.

 

Malowanie rosnącą farbką

To nie jest pomyłka. Malowaliśmy wspólnie z Krasnoludkami farbką, która rośnie pod wpływem ciepła fal z kuchenki mikorfalowaj.

 

???????

Drożdże + woda utleniona + płyn do kąpieli = świetna zabawa. Dzisiaj badaliśmy pianę - z jakich składników będzie jej więcej - czy sama woda utleniona z drożdżami czy z dodatkiem płynu do kąpieli. Zobaczcie sami.

 

 

Teatrzyk "Rzepka inaczej"

Ale nasi rodzice dali przedstawienie. Rewelacja, nawet więcej - jak to powiedział jeden z naszych tatusiów - petardza !!!

 

Mała fala, sztorm

Mała fala czy sztorm ? Tak bawimy się w marynarzy na okręcie.

 

Sami ...

Sami idziemy po zakupy, no pod opieką pań, ale sami kupujemy, sami kroimy owoce, sami przygotowujemy słodki podwieczorek i sami jemy. Zobaczcie naszą relacje.

 


 

Przedszkole Nr 32 "CISOWIACZKI" w Gdyni
ul. Kcyńska 6, 81-005 Gdynia
telefon: 58 623 63 43