godło

 

Co nowego?

poprzednim miesiącu lipiec 2018 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 26 1
week 27 2 3 4 5 6 7 8
week 28 9 10 11 12 13 14 15
week 29 16 17 18 19 20 21 22
week 30 23 24 25 26 27 28 29
week 31 30 31
Brak wydarzeń

Nasze sale

 

Dla rodziców

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Dla rodziców - kandydatów do rekrutacji

        na rok szkolny 2018 / 2019

                

do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

 

Rekrutacja rozpocznie się 26 marca 2018 roku zgodnie z terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego ustalonymi w Zarządzeniu Nr 7434/2018/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 stycznia 2018 r.

 

1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1

2

3

4

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 26 marca 2018 r.

do 09 kwietnia 2018 r.

do godz. 16.00

od 01 czerwca 2018 r.

do 08 czerwca 2018 r.

do godz. 16.00

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

23 kwietnia 2018 r.

o godz. 15 00

15 czerwca 2018 r

o godz. 15 00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

07 maja 2018 r.

o godz. 15.00

22 czerwca 2018 r.

o godz.15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli występują jeszcze wolne miejsca

X

30 sierpnia 2018 r.

do godz. 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni a także liczba punktów możliwych do uzystania za poszczególne kryteria:

 • dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się - 55 pkt. - kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej;
 • dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących bądź studiujących w trybie stacjonarnym lub uczących się w systemie dziennym - 20 pkt.;
 • dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 10 pkt.;
 • dziecko, które ze względu na organizację pracy zawodowej lub nauki rodziców (opiekunów prawnych) będzie korzystało z oferty programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie - 8 pkt.; - kryterium dotyczy tylko przedszkoli;
 • dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic (opiekun prawny) rozlicza podatek dochodowyod osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia – 5 pkt.;
 • przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest najbliżej położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych) - 2 pkt.            

 

3. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia kryteriów są:

 • oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z odziałami predszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;
 • oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej z uwzględnieniem NIP i REGON bądź o odbywaniu stacjonarnych studiów lub pobieraniu nauki w systemie dziennym,
 • oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola / oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oswiadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu / oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;
 • oświadczenie o deklarowanej liczbie godzin korzystania z opieki przedszkolnej;
 • oświaczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia;
 • oświadczenie, że przedszkole / oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest przedszkolem / oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od miejsca zamieszkania lub położonym najbliżej miejsca pracy / nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych)

 

 

Ubezpieczenie

Nowe zasady ubezpieczenia

 

Numer rachunku:
41 1020 5558 0000 8702 3216 4458            

w treści przelewu wpisujemy Imię i Nazwisko dziecka oraz grupę

 

Przydatne linki:

 

 

Co powinny przynieść Krasnoludki i Kubusie Puchatki w nowym roku szkolnym

Kochani Rodzice

Wyprawka dla „Krasnoludków” i „Kubusiów Puchatków”,

w którą prosimy zaopatrzyć swje pociechy na 01 września

 

 

Czytaj więcej...

Rady dla rodziców

Czytaj więcej...

Gdy rodzic niepokoi się o...

Czytaj więcej...

Ramowy rozkład dnia

 

Czytaj więcej...


 

Przedszkole Nr 32 "CISOWIACZKI" w Gdyni
ul. Kcyńska 6, 81-005 Gdynia
telefon: 58 623 63 43